B-7 בעלי עסקים הקרובים אלייך

גילוי אש ועשן – איך פועלות המערכות לגילוי האש והעשן בכל שלבי השריפה

מערכות לגילוי אש ועשן הן מערכות אלקטרוניות הנותנות התרעה מוקדמת על חשד להיווצרות שרפה. הרכיב העיקרי של המערכות האלו הוא גלאי העשן. את גלאי העשן מפזרים במקומות שונים במבנה בהתאם לרמת הסיכון ולאופי הפעילות בכל מבנה.

אל המערכת מחוברים צופרים המתריעים על היווצרות עשן ועל הסיכוי לפריצת שרפה. יש סוגים שונים של התרעות, יש התרעות קוליות ויש התראות באמצעות אורות מהבהבים.

מערכות לגילוי עשן ואש מתאימות לכל מקום, לבתים, לעסקים, לארגונים ולמקומות הומי אדם. בפעמים רבות הרשות המקומית או חברות הביטוח מחייבות את התקנת המערכות לגילוי מוקדם של שרפות.

גילוי אש ועשן – שישה דברים שחשוב לדעת

האש היא תהליך מהיר של חמצון גזים הנפלטים מחומרים דליקים תוך כדי שחרור גזים היוצרים את להבות האש.

האש מתחילה לבעור כאשר היא פוגשת במקור אנרגיה כמו גפרור, מצית או נר וממשיכה לבעור בעזרת שחרור של אנרגיית חום. הגז המשתחרר בתהליך הבעירה מאפשר את המשך התהליך.

להבות האש הן תערובת של מוצקים וגזים. זוהי תגובה כימית הפולטת קרינת אור בצבעים שונים. צבעי הלהבה נקבעים בהתאם לתדר של גלי הקרינה הנפלטים ולפי טמפרטורת האש.

החשיפה לאש לא מבוקרת עלולה לגרום לפגיעות קשות ברכוש ובגוף כמו כוויות קשות, פגיעות עשן ובמקרים רבים גם למוות.

מערכת כיבוי האש מזהה את העשן באמצעות חיישנים הרגישים למבנה המולקולארי של העשן, החיישנים שולחים התראה ללוח הבקרה וכאשר ההתרעה מתקבלת, צופר ההתראה מתחיל לפעול.

מערכות לגילוי אש ועשן מאפשרות גילוי מוקדם של מוקדי שרפה בכל מבנה, הן מאפשרות להזעיק את לוחמי האש ואת כוחות החילוץ ומאפשרות לנמצאים בחלל להימלט בהקדם ממקום הסכנה עוד לפני שאבדה השליטה על האש.

מערכות לגילוי אש ועשן מותאמות למבנים ולסכנות שונות

גלאי עשן המפוזרים במוקדים שונים בכל מבנה מאותתים על הימצאות עשן במבנה. גלאי עשן פועלים על סוללות וכאשר הסוללה נחלשת הגלאי מתריע על כך. יש סוגים שונים של גלאי עשן, יש גלאי עשן המתריעים התרעה מקומית על החשד לשרפה ויש גלאי עשן המחוברים אל מוקד מכבי האש או גם אל בעל המשרד או העסק.

מערכות לכיבוי אש בגז מיועדות למקומות שבהם יש ציוד אלקטרוני רגיש כמו חדרי מחשבים, חדרי תקשורת ועוד. בעת השרפה המערכת מציפה בגז באמצעות מתזים את החלל שעל הציוד בתוכו היא מגנה וחונקת את האש. המערכת מופעלת על ידי ברז גז אשר מקבל פקודה להזרמת גז ממערכת לגילוי עשן ואש. היתרון הגדול של המערכות המופעלות בגז הוא בשמירה על הציוד בחלל שבו פורצת שרפה.

מערכת לפינוי אש ועשן מיועדת למניעת הצטברות של עשן במבנה, למנוע או לצמצם עד למינימום את הפגיעה באנשים או ברכוש ולהגדיל את הסיכוי של הנמצאים במקום הסכנה להימלט מהמקום במהירות האפשרית.

חייגן אלקטרוני הוא פריט המחובר אל מערכות רבות. בזמן אזעקה החייגן נכנס לפעולה ומתקשר אל האנשים שמספר הטלפון שלהם הוטמע בתוכו ומוסר להם הודעה קולית על פריצת השרפה. יש חייגנים ברמות שונות, וככל שהחייגן מתקשר למספר גדול של אנשים, כך הוא משוכלל ויקר יותר.

בזמן אזעקת אמת יש לגשת אל המערכת וללחוץ על הכפתור להזעקת הצופרים או לכיבוי נורות האזעקה המהבהבים. כאשר ניגשים אל מערכת ההפעלה רואים נורית אדומה מיוחדת המכוונת אותנו אל האזור שבו החלה השרפה. אסור לכבות את מערכת ההפעלה ואת הצופרים לפני שאתרנו את הנורית האדומה וראינו היכן מוקד השרפה.