גילוי מרצון

גילוי מרצון – הכול על אודות הנוהל האנונימי וההליך הקצר רשויות המס בישראל מאפשרות לאנשים שהעלימו הכנסות וחייבים כספים לרשות המיסים לעבור תהליך של גילוי מרצון. במסגרת התהליך מעניקה רשות המיסים הזדמנות חד פעמית לנושים שלא דיווחו דיווחי אמת על הכנסותיהם לתקן את הדיווחים ולשלם מס ללא קנסות וללא תביעות משפטיות. מההודעות שפרסמה הרשות למיסים […]