גילוי אש ועשן

גילוי אש ועשן – איך פועלות המערכות לגילוי האש והעשן בכל שלבי השריפה מערכות לגילוי אש ועשן הן מערכות אלקטרוניות הנותנות התרעה מוקדמת על חשד להיווצרות שרפה. הרכיב העיקרי של המערכות האלו הוא גלאי העשן. את גלאי העשן מפזרים במקומות שונים במבנה בהתאם לרמת הסיכון ולאופי הפעילות בכל מבנה. אל המערכת מחוברים צופרים המתריעים על […]